การเช่ารถเป็นวิธีที่สะดวกทำให้คุณอุ่นใจได้ในระหว่างการเดินทาง

 

การเช่ารถเป็นวิธีที่สะดวกในการขนส่งตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในระหว่างการพักผ่อนหรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตามการเช่ารถมีความเสี่ยงหลายประการซึ่งเช่ารถสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือความเป็นไปได้ที่จะต้องจ่ายสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณเช่ารถไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนหรือเป็นคนขับที่ดี

แค่ไหนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้เสมอเช่ารถหากเช่ารถของคุณได้รับความเสียหายระหว่างระยะเวลาการเช่ามีโอกาสดีที่คุณจะต้องจ่ายค่าปรับที่สูงมากทั้งในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรถเช่าและผลกำไรที่บริษัทจะสูญเสียไปในขณะที่รถกำลังซ่อมแซมประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลและธุรกิจเช่ารถไม่ค่อยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเช่ารถก่อนที่คุณจะเช่ารถโปรดตรวจสอบว่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือธุรกิจของคุณเพียงพอหรือไม่

สุดท้ายหากคุณตัดสินใจที่จะขยายการเดินทางของคุณ

แม้ว่า บริษัท ให้เช่าส่วนใหญ่จะเสนอแพ็คเกจประกันภัยสำหรับรถยนต์ของตน แต่คุณควรตรวจสอบก่อนว่าประกันภัยรถยนต์ของคุณจะครอบคลุมรถเช่าหรือไม่ เหตุใดเช่ารถสิ่งนี้จึงสำคัญ ก่อนอื่นแผนประกันส่วนบุคคลที่รวมรถเช่ามีแนวโน้มที่จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเช่ารถนั้นได้อย่างเต็มที่มากกว่าแผนประกันภัยของบริษัทให้เช่าบริษัทให้เช่าหลายแห่งใช้แผนการที่ค่อนข้าง จำกัดเช่ารถซึ่งอาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อรถยนต์ที่เสียหายหรือถูกขโมยโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้คุณสามารถประหยัดเงินได้มากหากประกันส่วนบุคคลของคุณครอบคลุมรถเช่าแผนประกันการเช่ารถมักมีราคามากกว่า $ 20 ต่อวันซึ่งเช่ารถสามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็วแม้ในการเดินทางระยะสั้นเช่ารถ สุดท้ายหากคุณตัดสินใจที่จะขยายการเดินทางของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะไม่ต้องเริ่มแผนประกันใหม่กับ ให้เช่ารถที่คุณเลือกหากประกันส่วนบุคคลของคุณทำงานให้เช่าแม้ว่าแผนประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือธุรกิจของคุณจะไม่ครอบคลุมรถเช่า

ค้นหาว่ารถยนต์ประเภทใดได้รับความคุ้มครองแล้วให้ตรวจสอบ

แต่ก็มีโอกาสที่บัตรเครดิตของคุณอาจรับประกันว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าเช่ารถจากบัตรนั้น คุณอาจต้องการตรวจสอบกับบริษัทบัตรเครดิตของคุณเพื่อดูว่าการเช่ารถมีประกันหรือไม่เมื่อเช่ารถ หากมีให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถยนต์ประเภทใดมีคุณสมบัติในการทำประกันภัย เช่ารถบัตรเครดิตบางประเภทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้นเมื่อเทียบกับรถยนต์เอนกประสงค์และรถยนต์หรูหรเช่ารถนอกเหนือจากการ

ค้นหาว่ารถยนต์ประเภทใดได้รับความคุ้มครองแล้วให้ตรวจสอบว่าบริษัทบัตรเครดิตมีประกันภัยหลักหรือประกันรองหรือไม่หากประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเช่ารถธุรกิจของคุณไม่ครอบคลุมรถยนต์เช่าและหากคุณไม่สามารถรับประกันภัยรถยนต์ผ่าน บริษัท บัตรเครดิตของคุณได้คุณควรซื้อแผนประกันภัยกับบริษัทเช่ารถ กรุงเทพที่คุณเลือกวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายหรือเปลี่ยนค่าเช่าที่เสียหายและทำให้คุณอุ่นใจได้ในระหว่างการเดินทาง