บริการรถรับส่งสนามบินที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

รถรับส่งสนามบิน รถรับส่งสนามบิน รถรับส่งสนามบินหรือรถบัสสนามบินเป็นประเภทของรถบัสที่ใช้ในการขนส่งผู้คนไปหรือจากภายในสนามบิน พวกเขามักจะรวมการสร้างตราสินค้าพิเศษและมีพื้นที่สัมภาระขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับรถบัสธรรมดา บริการรถรับส่งสนามบินเหล่านี้มีการใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ตั้งแต่เวลาที่สายการบิน British European Airways เป็นผู้ดำเนินการให้บริการรถโดยสารประจำทางสายสีแดงในกรุงลอนดอนโดยมีรถบัสสีแดงสีน้ำเงินและสีขาว

การดำเนินการรถรับส่งสนามบินบางประเภทรวมถึง

ในการรับส่งสนามบิน  นี่คือเมื่อการขนส่งรถบัสในสนามบินดำเนินการโดยสายการบินเจ้าของสนามบินหรือผู้รับจ้างสำหรับทั้งสอง สามารถใช้ในรูปแบบของการถ่ายโอนทางอากาศหากสนามบินไม่ได้ใช้สะพาน Jet เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อการถ่ายโอนในระยะไกลซึ่งผู้โดยสารจะถูกถ่ายโอนจากสนามบินปลายทางหรือประตูผู้โดยสารขาเข้าของเครื่องบิน นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผ้ากันเปื้อนหรือพวกเขาสามารถใช้รถเทรลเลอร์ก็ได้ รถโดยสารเหล่านี้มักจะมีความจุที่นั่งน้อยหรือไม่มีเลย ผู้โดยสารต้องยืนในระหว่างการเดินทาง บางครั้งพวกเขาอาจมีการขับรถแท็กซี่ที่ปลายทั้งสอง

การถ่ายโอนเทอร์มินัลสำหรับกรณีที่สนามบินมีอาคารหลายแห่งที่แยกออกจากกันหรือไม่มีการเชื่อมต่อทางร่างกาย นี่เป็นกรณีที่ไม่มีทางเลือกการถ่ายโอน พวกนี้มักจะเป็นรถบัสรับส่งที่ ไม่มีค่าโดยสาร ซึ่งจะเชื่อมต่อผู้โดยสารที่มาจากอาคารผู้โดยสารหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง การถ่ายโอนที่จอดรถสำหรับกรณีที่สนามบินเป็นเจ้าของหรือที่จอดรถในเครืออยู่ค่อนข้างไกลจากอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ในกรณีนี้เจ้าของสนามบินหรือผู้รับเหมาให้บริการรถรับส่งที่จอดรถฟรีเพื่อให้วงกลมหรือแม้กระทั่งรถรับส่งวิ่งในระหว่างยืนรถบัสที่จอดรถและอาคาร

การรับส่งจากสนามบิน

บริษัท บุคคลที่สามให้บริการแก่ผู้โดยสารที่สนามบินและให้บริการรถโดยสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จุดรับและจุดส่งมอบเหล่านี้อยู่ใกล้กับอาคารสนามบิน นอกเหนือจากการมีพื้นที่สัมภาระเพิ่มบริการเหล่านี้สามารถให้ที่จอดรถราคาถูกบางระยะทางจากสนามบินผ่านการถ่ายโอนไปยังรถรับส่ง นี่อาจเป็นรูปแบบของรถบัสขนาดใหญ่รถมินิบัสโค้ชหรูหรือรถพ่วงกระเป๋าเดินทาง บริษัท รถเช่าสามารถให้บริการรับส่งสนามบินได้เช่นกัน บริษัท เหล่านี้มักจะมียานพาหนะนอกสถานที่ซึ่งพวกเขาถ่ายโอนลูกค้าของพวกเขาผ่านทางรถโดยสารทั่วไป

บริการรถรับส่งสนามบิน โอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์ ระบบขนส่งผู้โดยสาร Super Shuttle Transport ของนิวซีแลนด์รวมถึง Custom Transfer และ Tours นั้นเป็นของและดำเนินการโดย Tourism Transport Limited มันถือเป็นผู้ให้บริการทั่วประเทศเพียงแห่งเดียวสำหรับการขนส่งภาคพื้นดินของสนามบินและให้บริการอย่างต่อเนื่องในเก้าศูนย์หลัก ระบบ Super Shuttle นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางและการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับสายการบินและสนามบินทั่วประเทศ